Our 2nd full M.A.E.S. Therapy Course in Poland was fully booked and  very successful.

See in Polish below (via Google Translate ! )

Participants have come away from this pioneering course with new knowledge, new ways to analyse and new clinical skills for treating children with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions. They now know how to provide more specific individualised treatment for each child and also how to engage parents with this during day to day living.

Course Leader Jean-Pierre Maes MCSP was assisted by  Joanna Brudlo-Semeniuk and Piotr Szymkowiak,  MAES Trained Paediatric Physiotherapists.

The participants have developed a great attitude and approach through learning and practicing closely together during the 4 weeks, which was organised in 2 separate parts of 2 weeks each:-

Part 1:    6 – 17 January 2020
Part 2:    3 – 14 February 2020

Our grateful thanks to the Local Course Organiser  Łukasz Czubaszewski, who ensured the course was well organised.

The course was held in historic Poznań, in western Poland.

“M.A.E.S. Therapy (Movement Analysis & Education Strategies Therapy) is a new and completely different way of thinking and treating compared to Bobath-NDT”.

 

Polski poniżej (przez Google Translate!)

Nasz drugi pełny M.A.E.S. Kurs terapeutyczny w Polsce był w pełni zarezerwowany i bardzo udany. Zobacz poniżej w języku polskim (za pośrednictwem Tłumacza Google!)

Uczestnicy odeszli od tego pionierskiego kursu z nową wiedzą, nowymi metodami analizy i nowymi umiejętnościami klinicznymi w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym i podobnymi schorzeniami neurorozwojowymi. Wiedzą teraz, jak zapewnić bardziej konkretne, zindywidualizowane leczenie dla każdego dziecka, a także jak zaangażować rodziców w to w codziennym życiu.

Kierownik kursu Jean-Pierre Maes MCSP asystowali Joanna Brudlo-Semeniuk i Piotr Szymkowiak, przeszkoleni fizjoterapeuci pediatryczni MAES.

Uczestnicy wypracowali świetne podejście i podejście poprzez wspólną naukę i praktykę podczas 4 tygodni, które zostały zorganizowane w 2 oddzielnych częściach po 2 tygodnie każdy. Część 1: 6–17 stycznia 2020 r Część 2: 3–14 lutego 2020 r

Jesteśmy wdzięczni lokalnemu organizatorowi kursu Łukaszowi Czubaszewskiemu, który zapewnił, że kurs był dobrze zorganizowany. Kurs odbył się w historycznym Poznaniu, w zachodniej Polsce.

 „M.A.E.S. Terapia (Analiza Ruchu i Strategie Edukacyjne) jest nowym i całkowicie innym sposobem myślenia i leczenia w porównaniu do Bobath-NDT ”.

 

Next Course – in 2021

Następny kurs- w 2021

https://maestherapy.com/next-maes-therapy-courses/

 

M.A.E.S. Therapy Course   –  Poznań, Poland  2021

‘Movement Analysis & Education Strategies for the Treatment of Children with Cerebral Palsy and similar neuro-developmental conditions’

Part 1:    11 – 22 January 2021
Part 2:    15 – 26 February 2021

 

For more information contact:

Więcej informacji:

Coordinator:   Łukasz Czubaszewski

Czubaszewski.awf@gmail.com

+48 695732305

OR

Jonathan Salsbury MIoD
MAES Therapy International
E:   jsalsbury@maestherapy.com

www.maestherapy.com