The first Advanced M.A.E.S. Therapy Course in Poland – which was very much enjoyed and appreciated by everyone.

Pierwsze zaawansowane M.A.E.S. Kurs Terapii w Polsce – który wszyscy bardzo lubili i docenili.

Przepraszam za tłumaczenie Google dla polskiego tekstu poniżej.

Paediatric Therapists from Poland who had already successful completed the 4-Week M.A.E.S. Foundation Course, came together in Wolomin, Warsaw to spend 5 days with MAES Therapy Founder & Director, Jean-Pierre Maes – to Advance – Refresh- Trouble-shoot, ‘A.R.T.’  their knowledge and application of MAES Therapy principles for the better treatment of their patients with Cerebral Palsy and similar neurodevelopmental conditions.

There was a great atmosphere of MAES colleagues coming together to learn and explore how they can further improve the treatment of these children.

The parents of the children who attended the Practical Sessions during the course, were very thankful for the opportunity and the help given to their children.

Grateful thanks to Asia Sopińska Stanek PT for hosting and helping to organise this successful event.

 

The next MAES Foundation Course in Poland

during March-April 2023

 

For further information and to apply, contact:

Joanna Brudlo-Semeniuk, Neurodevelopmental Physiotherapist  (Polish speaking)
M.A.E.S. Therapy

M:  0044 7877 033521
E:   joanna.brudlo-semeniuk@maestherapy.com

OR

Jonathan Salsbury MIoD  Development Director
M.A.E.S. Therapy International

M:  0044  7787 435790
E:   jsalsbury@maestherapy.com

Terapeuci pediatryczni z Polski, którzy już z sukcesem ukończyli 4-tygodniowe M.A.E.S. Foundation Course, spotkali się w Wołominie w Warszawie, aby spędzić 5 dni z Założycielem i Dyrektorem MAES Therapy Jean-Pierre Maes – aby Advance – Refresh – Trouble-shoot, „ART” swoją wiedzą i zastosowaniem zasad terapii MAES dla lepszego leczenia ich pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym i podobnymi schorzeniami neurorozwojowymi.

Koledzy z MAES spotykali się w świetnej atmosferze, aby uczyć się i badać, w jaki sposób mogą jeszcze bardziej ulepszyć leczenie tych dzieci.

Rodzice dzieci, które uczestniczyły w zajęciach praktycznych podczas kursu, byli bardzo wdzięczni za możliwość i pomoc udzieloną ich dzieciom.Wdzięczne podziękowania dla Asi Sopińskiej Stanek PT za organizację i pomoc w organizacji tego udanego wydarzenia.

Joanna Brudlo-Semeniuk, Neurodevelopmental Physiotherapist  (Polish speaking)
M.A.E.S. Therapy

M:  0044 7877 033521
E:   joanna.brudlo-semeniuk@maestherapy.com

OR

Jonathan Salsbury MIoD  Development Director
M.A.E.S. Therapy International

M:  0044  7787 435790
E:   jsalsbury@maestherapy.com

And see:  https://maestherapy.com/next-maes-therapy-courses/